เทพเจ้าจิ้งจอกขาว แห่ง ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ

เทพเจ้าจิ้งจอกขาว แห่ง ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดยะมะงุชิ  จุดเด่นของศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ คือ เสาโทรริ 123 ต้น ซึ่งเป็นเสาโทริอิ สีแดง ที่ตั้งเรียงรายเป็นซุ้มประตู เพื่อเป็นทางเดินขึ้นสู่ศาลเจ้า บนภูเขาที่อยู่ติดชายทะเล ของเมืองนางาโตะ มีการตั้งซุ้มประตูด้วยเสาโทริอิ เพื่อเป็นการทำพิธีการเดินขึ้นศาลพร้อมกับเดินอธิษฐานผ่านเสาทั้ง 123 ต้น ไปตลอดเส้นทาง จนถึงเสาต้นสุดท้าย  ให้ทำการถวายเงิน ที่เสาโทริอิต้นสุดท้าย เชื่อกันว่า ผู้ที่มาทำพิธีเดินขึ้น ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ แห่งนี้ด้วยแรงปรารถนาที่แน่วแน่ ได้เห็นผลจริง ตามที่ปรารถนา  สมกับคำร่ำลือของประวัติการก่อตั้งศาลเจ้านี้ขึ้นมาในอดีต

เทพเจ้าจิ้งจอกขาว แห่ง ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ

กล่าวถึงประวัติการสร้าง ศาลเจ้า โมโตโนสุมิ อินาริ ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อขอพรผ่านประตูซุ้มเสาโทริอิ ทั้ง123 ต้น นี้ เล่าต่อกันมาว่า มีเทพเจ้า มาเข้าฝันชายประมง ให้ทำการสร้าง ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ ชาวประมงจึงสนองคำสั่งของเทพเจ้า  ทำให้ชาวประมงผู้นี้มีแต่ความโชคดี จับปลาได้มากมาย เสมอ สร้างฐานะการเงินให้แก่ชาวประมงผู้นี้ได้ลืมตาอ้าปากได้ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี 1955

เทพเจ้าผู้สถิตที่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ คือสุนัข จิ้กจอกขาว ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ที่มาเข้าฝันชายชาวประมง การขอพร ที่ผู้ขอพร ขอแล้วได้รับ มักจะเป็นเรื่อง การงาน ธุรกิจ  คู่ครอง  การขอบุตร

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสงบ และไม่แออัด มากสักเท่าไหร่  การได้มาท่องเที่ยว จึงทำให้รู้สึกสงบและมีความสุข เพลิดเพลินแบบไม่เอิกเริกมากนัก  เหมาะที่จะมาพักสงบ ร่างกายและ พักความคิดที่วุ่นวาย

และนอกจากเป็นที่ขอพรแล้ว ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ ยังเป็นจุดชมวิว  สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมาเที่ยวชม ทะเลที่กว้างใหญ่ ไกลสุดลูกหู ลูกตา จรดขอบภูเขาที่ทอดยาว ตัดขอบท้องทะเล  เป็นภาพที่สวยงาม มักมีผู้ที่ชื่นชอบมาชม ดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลาเช้า  หรือดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในช่วงอัศดง  วิวที่เห็น จะเป็นวิวมุมสูง  บนพื้นที่บริเวณของศาลเจ้า  ที่มีจุดชมวิวให้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยว  จึงนับได้ว่าเป็นการเดินทางที่มาท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า  เพราะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์แล้ว  ยังได้รับพลังบำบัด จิตใจและความรู้สึก จากธรรมชาติอีกด้วย

 

# วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะ ตอนที่ 2