หมู่บ้านดั้งเดิมชื่อดัง “ชิราคาวะโก”

หมู่บ้านดั้งเดิมชื่อดัง “ชิราคาวะโก”

หมู่บ้านดั้งเดิมชื่อดังชิราคาวะโก

ชิราคาวะโกเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ ที่สร้างความแตกต่างและน่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นหมู่บ้านแบบดั้งเดิม  ซึ่งธีมของการสร้างทรงหลังคาหมู่บ้านจะเป็นรูปการพนมมือทั้งหมด  จึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ถูกกล่าวขานกันมากและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ

หมู่บ้านดั้งเดิมชื่อดัง “ชิราคาวะโก”

หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านโบราณที่สร้างด้วยไม้ล้วน  แบบบ้านต่างๆ จะมีความคล้ายคลึงกัน  ซึ่งล้วนแต่เป็นการสร้างบ้านแบบยุคเก่า หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ จังหวัดกิฟุ  ใกล้กับแม่น้ำโชกาวะ มีความสำคัญและได้รับความนิยมมาก  ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเห็นถึง อารยธรรมในแบบฉบับวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย และเอกลักษณ์การสร้างบ้านด้วยไม้แบบโบราณ รวมไปถึงหลังคาทรงพนมมือเท่านั้น แต่เป็นหมู่บ้านที่องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 1995

เอกลักษณ์ทรงของหลังคาที่เรียกกันว่าทรงพนมมือ จะเป็นทรงคล้ายหลังคาหน้าจั่ว แต่ด้านบนจะไม่เน้นทำปลายแหลม เพราะบางหลังก็ ครอบหลังคาด้วยกระเบื้องโค้งเล็กๆ ส่วนหลังคา จะมีความลาดเอียงลงมาค่อนข้างมาก เหตุผลนั้นก็เพราะว่าเพื่อที่จะช่วยทำให้หิมะนั้นไม่เกาะอยู่บนหลังคา  แต่จะไหลลงมาที่พื้นทั้งหมด และในเวลาฤดูฝนก็จะทำให้ น้ำฝนสามารถไหลลงสู่พื้นได้สะดวก

ในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วงบรรยากาศแสนอบอุ่น หมู่บ้านชิราคาวะโก จะมีสีสันอันงดงาม ของความเขียวขจี จากต้นไม้น้อยใหญ่  ตามเทือกเขา สลับซับซ้อน ล้อมรอบหมู่บ้าน และในฤดูหิมะ หมู่บ้านก็จะถูกปกคลุมไปด้วย ความขาวบริสุทธิ์ มองไกลๆจะเหมือนกับปุยนุ่นละมุนที่ปกคลุมพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้  แสงไฟสลัวตัดกับบ้านที่มีสีน้ำตาลเข้มและสีดำ ที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน สถานที่แห่งนี้จะเหมือนกับเมืองแห่งเทพนิยาย  ที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยว ที่ทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแท้ๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้เราได้รับการบำบัดและผ่อนคลาย จากบรรยากาศและความงดงามของหมู่บ้านแห่งนี้ด้วย

ที่นี่นักท่องเที่ยวอาจจะยังได้พบเห็นกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในรูปแบบปกติเช่นการทำนาและการปลูกต้นไม้ รวมไปถึงการเลี้ยงปลา แต่ที่นี่ก็ยังมีร้านอาหาร  ร้านขนม ไอศครีม ชากาแฟ และร้านขายของที่ระลึก ให้บริการนักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาท่องเที่ยวที่ ชิราคาวะโก  ส่วนมากนิยมมาท่องเที่ยวแบบนอนค้างคืน  บางคนมาพักหลายวัน  โดยใช้ชีวิตกลมกลืนกับชาวบ้านไปเลย เพราะที่นี่ สวยงาม  เงียบสงบ  บรรยากาศและอากาศดีมาก  ห่างไกลแสงสี  รายล้อมด้วยธรรมชาติ ทั้งป่าและเขา  เป็นการมุ่งเน้นเพื่อมาพักผ่อน มากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อช้อปปิ้ง

 

# ชมความสวยงามอร่ามเรืองรองของวัด Kinkakuji