ภูเขาไฟที่ยังไม่หลับใหล”ซากูราจิมะ”

ภูเขาไฟที่ยังไม่หลับใหลซากูราจิมะ

ภูเขาไฟซากุราจิมะอยู่ที่จังหวัดคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นในอดีตเมื่อปีพ. 2457 ภูเขาไฟแห่งนี้ได้เคยเกิดระเบิดขึ้นแล้ว และการระเบิดของภูเขาไฟในครั้งนั้นทำให้เกิดลาวาไหลล้นลงมา กลายเป็นปรากฏการณ์ การเชื่อมต่อระหว่างเกาะคาโกชิมะกับแผ่นดิน  ซึ่งเดิมนั้นคาโกชิมะเป็นเพียงเกาะหนึ่งเท่านั้น  แต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์ลาวาเชื่อมต่อขึ้นจึงทำให้เปรียบเสมือนคาโกชิมะ กลายเป็นเหมือนมีแผ่นดินเดียวไปโดยปริยาย

ภูเขาไฟที่ยังไม่หลับใหล"ซากูราจิมะ"

แต่ถ้าพูดตามหลักของภูมิศาสตร์ก็ยังถือว่าเป็นเกาะกลางทะเลหนึ่ง เพราะลาวายังไม่ถือว่าเป็นแผ่นดิน และเหตุการณ์นี้ทำให้มีเกาะเล็ก เกาะน้อย หลายเกาะถูกลาวากลืนกินไปด้วย และลาวานั้นก็ทำให้มีปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงมากกว่าปกติตามมา

ภูเขาไฟซากูราจิมะ สูง 117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีลักษณะเป็นกรวยสูง เป็นภูเขาที่มีภูเขาสามลูกสลับชั้นกัน ณ ปัจจุบันนี้ภูเขาไฟลูกนี้ยังส่งเสียงคำรามและมีเขม่าควันพวยพุ่งออกมาอยู่เสมอ ซึ่งทุกวันนี้ได้มีการสร้างหอสังเกตการณ์ คอยดู การปะทุของภูเขาไฟซากูราจิมะ ลูกนี้ ซึ่งถูกสร้างเอาไว้ ตั้งแต่ พ.. 2503 เพื่อคอยระวังภัยให้กับประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นและปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย

ภูเขาไฟที่ยังไม่หลับใหล"ซากูราจิมะ"

สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูเขาไฟแห่งนี้คือต้องไม่เข้าใกล้ภูเขาไฟเกิน 2 กิโลเมตร สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของบริเวณภูเขาไฟซากูราจิมะ  นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย นอกจากการได้เซลฟี่รูปถ่ายของตัวเราเองกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟ ที่บางครั้งอาจจะได้เห็นควันไฟสีดำปะทุขึ้นมา ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ถือได้ว่ามาแล้วไม่เสียเที่ยว

นั่นก็คือการได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอดีตที่ภูเขาไฟแห่งนี้ได้ระเบิดขึ้น  รวมไปถึงการนั่งเรือเฟอรารี่เพื่อเที่ยวชมมหาสมุทรรอบๆ ภูเขาไฟซากูราจิมะ แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะนั่งเรือลงทะเลแนะนำให้เป็นการปั่นจักรยานชมสถานที่รอบๆ ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะสถานที่แห่งนี้มีวิวที่สวยงาม

ส่วนการท่องเที่ยวและการพักผ่อนที่เป็นไฮไลท์ ก็คือการแช่ออนเซ็น ที่เป็นน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ เกิดขึ้นจากความร้อนจากการปะทุของภูเขาไฟภายใต้พื้นดิน  ข้อดีของการได้แช่น้ำออนเซ็นที่เกิดจากความร้อนของภูเขาไฟจากใต้ดินนั้น เพราะในลาวาจะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์นั่นเอง หากมีโอกาสแนะนำว่าลองมาชมภูเขาไฟของจริงที่ซากูราจิมะดูสักครั้ง

 

# หมู่บ้านดั้งเดิมชื่อดัง “ชิราคาวะโก