ปราสาทนิโจ เกียวโต

ปราสาทนิโจ เกียวโต

ปราสาทนิโจเป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เป็นสถานที่ที่เป็นป้อมปราการแบบโบราณ ตั้งอยู่ที่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น 

พื้นที่ของปราสาททั้งหมดอยู่ที่ 275,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางมาก  รอบนอกป้อมปราการ สร้างคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบตามรูปแบบความนิยมในการสร้างป้อมปราการแบบโบราณในยุคเก่า  เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาตีป้อมปราการ  เนื่องจากคูน้ำจะทำให้ข้าศึกหรือผู้คิดร้ายก่อกบฏเข้ามาถึงป้อมปราการได้ยาก ภายในปราสาทนิโจจะมีการก่อตั้งพระราชวัง 2 แห่ง ซึ่งอยู่ถัดจากป้อมปราการเข้าไป  นั่นก็คือ  พระราชวังนิโนมารุ และพระราชวังฮมมารุ  เพื่อใช้เป็นที่สถานที่พักอาศัยของท่านโชกุน ตระกูลโทกุงาวะ

ปราสาทนิโจ เกียวโต

พระราชวังนิโนมารุ

ตัวของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมา จะมีพื้นที่ 3,300 ตารางเมตร การตกแต่งจะบ่งบอกถึงฐานะและความเป็นอยู่และชนชั้นทางสังคมระดับสูง  ทั้งในเรื่องของการใช้ไม้สนฮิโนกิ ในการก่อสร้างปราสาท  และมีการประดับประดาภาพวาดที่มีราคาจากจิตรกรชื่ดังตกแต่งเอาไว้ เพื่อแสดง ฐานะ อำนาจ  และบารมี ภายในพระราชวังจะมีการแบ่งห้องต่าง ๆ ออกอย่างเป็นสัดส่วนทั้ง  ห้องต้อนรับ ห้องทำงาน ห้องส่วนตัว  ห้องรับรองสำหรับเป็นห้องพักสำหรับโชกุน  มากมายหลายห้อง

    การออกแบบพื้นของอาคารจะมีความพิเศษตรงที่  ผู้ออกแบบตั้งใจออกแบบพื้นกระดาน  ให้มีเสียงร้องของนกไนติงเกลเวลาที่เดินเหยียบพื้น  เนื่องจากมีกุศโลบายใช้เป็นเครื่องเตือนภัยในยามค่ำคืนหากมีผู้บุกรุก

พระราชวังฮมมารุ พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร  และมีการแบ่งสัดส่วนย่อยเป็นที่พักส่วนตัว  ห้องต้อนรับโถงทางเข้าทางเดิน  และโรงครัว

ปราสาทนิโจ เกียวโต

   การตกแต่งก็ยังใช้ภาพวาดด้านศิลปะที่มีราคาตกแต่งเอาไว้เช่นเดิม  เหมือนกับพระราชวังนิโนมารุ จะเห็นได้ว่า  การสร้างพระราชวังฮมมารุ  ก็จะไม่แตกต่างพระราชวังนิโนมารุมากสักเท่าไหร่  นั่นก็คือเน้นให้เห็นถึงฐานะอำนาจและบารมีเช่นกัน

ปราสาทนิโจเน้นให้เห็นถึงการที่ผู้สร้างมีอำนาจกล้าลงทุนในการก่อสร้างพระราชวังถึง 2 แห่งภายในพื้นที่เดียวกัน แม้จะเป็นแค่ป้อมปราการก็ตาม  เดาว่าอาจจะเป็นเหตุผลด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งเพื่อข่มขวัญผู้อื่นให้ยำเกรงต่อบารมีที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นยุคที่มีการแย่งชิงอำนาจกันอยู่มากพอสมควร

  แต่สุดท้ายแล้วใน พ ศ. 2410 โทกุงาวะ โยชิโนบุ ก็ได้ใช้พระราชวังนิโนมารุ เป็นสถานที่จัดงานคืนอำนาจให้แก่รัฐบาล  รวมทั้งสุดท้ายก็ยังต้องมีการจัดการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีภายในปราสาทแห่งนี้ด้วย

ปราสาทนิโจได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก จากยูเนสโก ใน ปี 1994  ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นแห่งเมืองเกียวโต

 

# ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทนกกะเรียนขาว