ชมกวางที่นารา สักการะพระโต ที่วัดโทไดจิ

ชมกวางที่นารา สักการะพระโต ที่วัดโทไดจิ

ประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  สถานที่หนึ่งที่อยากจะเชิญทุกคนมาลองสัมผัส และเชิญมาท่องเที่ยวที่นี่ก็คือ วัดโทไดจิจังหวัดนารา ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปทัวร์หรือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม  มักจะแนะนำสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างน้อย เพราะเป็นเขตต่างจังหวัด แต่ความจริงแล้วจังหวัดนารามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและน่าสนใจ เป็นสถานที่อนุรักษณ์โบราณสถานอย่างวัดโทไดจิที่กำลังจะกล่าวถึงด้วย วัดโทไดจิแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือชาวญี่ปุ่นเรียกว่าไดบุตสึเดน

ชมกวางที่นารา สักการะพระโต ที่วัดโทไดจิ

เนื่องจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตโดดเด่นและสง่างามมาก  ซึ่งท่านมีความสูงถึง 15 เมตร นามของท่านจึงเป็นที่เรียกว่าหลวงพ่อโตนั้นเอง ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตนี้ ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า  ใครที่สามารถลอดผ่านช่องที่เสาไม้ยักษ์ตรงช่องแคบเล็กๆออกไปได้จะเป็นผู้ที่สามารถตรัสรู้ได้ถึงชาติหน้า

ความงดงามของวัดโทไดจิ  นอกจากจะประดิษฐานหลวงพ่อโตที่มีลักษณะที่โดดเด่นใหญ่โตและสง่างามแล้ว อาคารของวัดหลังนี้ก็ยัง ใหญ่โตและอลังการ  เน้นการสร้างเป็นแบบสีขาวดำ ทำให้ดู มีความน่ายำเกรงเหมือนมีมนต์ขลัง แต่ในขณะเดียวกันก็ดูมีความงดงามอ่อนช้อยจากศิลปะของการสร้างตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ

นอกจากอาคารของวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตจะมีความใหญ่โตแล้ว พื้นที่รอบอุโบสถหรือแม้แต่สนามหญ้าก็มีความกว้างขวางชนิดที่ เรียกได้ว่าเป็นสนามบอลขนาดใหญ่ได้เลยทีเดียว เพราะพื้นที่หน้าโบสถ์จะเป็นสนามหญ้ากว้างขวาง  มองออกไปดูเป็นระเบียบและสวยงาม  ตามแบบฉบับของวัดญี่ปุ่น วัดนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค. 752  ถือว่าเป็นวัดที่มีอายุยาวนาน และความยิ่งใหญ่และเก่าแก่ของวัดแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นวัดศูนย์กลางระดับประเทศ

บอกได้เลยว่าถ้าได้มีโอกาสมากราบไหว้ขอพรสักการะหลวงพ่อโตที่วัดโทไดจิ ถือได้ว่ามาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วอย่างแท้จริงอีกสถานที่หนึ่งเช่นกัน ไฮไลท์ที่วัดแห่งนี้ ยังมีความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์ชนิดหนึ่ง นั่นก็คือน้องกวางน้อยแสนเชื่อง ที่มีหลายชีวิตมากมายเดินเล่นกันอย่างเป็นอิสระรอบๆ วัด ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดโทไดจิ

น้องกวางเหล่านี้ถือเป็นสัตว์ของเทพเจ้า จึงถูกเลี้ยงไว้ให้อยู่ภายในวัดเป็นอย่างดี และนักท่องเที่ยวก็สามารถให้อาหาร จำพวกผลไม้ แก่น้องกวางที่น่ารักเหล่านี้ได้ ปัจจุบันนี้จังหวัดนารา ได้รับการแต่งตั้งจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ตั้งแต่ ค.. 1998 เป็นต้นมา

 

# เกาะแมว ของเหล่าทาส