ข้อห้ามการนำของเข้าเมื่อเดินทางไปญี่ปุ่น

ข้อห้ามการนำของเข้าเมื่อเดินทางไปญี่ปุ่น

ข้อห้ามการนำของเข้าเมื่อเดินทางไปญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นนั้น  ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม ในเรื่องของการเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันที่ประเทศญี่ปุ่น  แต่เดี๋ยวก่อน เพราะจริง ๆ แล้ว ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะนำพาหรือพกติดตัวไปที่ประเทศญี่ปุ่นได้  เนื่องจากทางญี่ปุ่นจะมีสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามนำเข้าประเทศอย่างเคร่งครัด  จะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยกัน

ข้อห้ามการนำของเข้าเมื่อเดินทางไปญี่ปุ่น

1.ยา

จะจำแนกออกเป็นกลุ่มที่ห้ามนำเข้าเด็ดขาด  เช่นยาสำหรับแก้อาการท้องเสีย ยาที่ผสมสารไดเฟรอกไซเรต ยาผสมซูโดอีเฟดรีน  ยาแก้หวัดแก้ไข้ทุกชนิดที่ไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

กรณีที่จำเป็นจะต้องนำยาติดตัวไปด้วยจะต้องมีใบคำสั่งของแพทย์ที่สามารถตรวจสอบได้เป็นเครื่องยืนยัน

ข้อห้ามการนำของเข้าเมื่อเดินทางไปญี่ปุ่น

2.เนื้อสัตว์

ทั้งเนื้อสัตว์ดิบ  เนื้อสัตว์แปรรูปที่มีกลิ่นเหม็นไม่ว่าจะเป็นแหนมหรือไส้กรอกอีสาน  รวมไปถึงแมลงต่างๆ ทั้งมีชีวิตหรือทั้งปรุงสุกแล้ว แม้ชาวญี่ปุ่นจะชื่นชอบแมลงทอดแบบไทย แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ห้ามนำเข้าแบบผิดกฎหมาย ต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตก่อน

3.ผลไม้และพืชผัก

เป็นสิ่งของต้องห้ามเช่นกัน เพราะสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเศรษฐกิจ นำเข้า ส่งออก ต้องมีการเสียภาษีถูกต้องทั้งพืชผัก ผลไม้สด และแปรรูป

4.ดินหรือเศษดิน

ไม่ว่าจะเป็นดินล้วนๆ หรือเป็นเศษดินเพียงเล็กน้อยรวมไปถึงดินที่ติดต้นวัชพืชหรือพืชที่เราจะนำไปด้วยก็ไม่ได้ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดที่มองไม่เห็น

5.เงินสด ห้ามเกิน 1 ล้านเยน

ประเทศญี่ปุ่นมีกฎเข้มงวดสำหรับการนำเงินเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการฟอกเงินที่จะเกิดขึ้น  แต่จริงๆแล้ว การพกเงิน 1 ล้านเยนขึ้นไป ก็ถือว่าเยอะเกินไปสำหรับการเดินทาง เพราะอันตรายกับตัวเราอยู่แล้ว  เดี๋ยวนี้ใช้วิธีสแกนคิวอาร์โค้ดกันแล้วนะ ยุคเงินดิจิตอลกำลังมาน่าจะสะดวกกว่า

 

สินค้าที่ผิดกฎหมาย

ทั้งสินค้าที่หนีภาษีและสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกอย่าง ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ถึงชิ้นใหญ่ จะถูกจับและปรับทั้งหมด

สินค้าบางอย่างที่มีข้อห้ามนั้นอาจจะสามารถพกพาไปได้ด้วยถ้าหากมีความจำเป็น  อาจจะต้องมีการทำใบอนุญาตและพกใบอนุญาตนั้นไว้เสมอเพื่อเป็นเอกสารยืนยันให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ต้องลองติดต่อกับทางสถานทูตหรือทางเจ้าหน้าที่ให้ดีเสียก่อนในขั้นตอนต่างๆ  ก่อนที่จะเดินทาง 

และแม้ของบางอย่าง  จะไม่มีข้อห้าม  อย่างไรก็ตามหากมีความสงสัยก็ควรจะสอบถามไกด์หรือผู้ร่วมเดินทาง  รวมไปถึงสถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้แน่ชัด  เพราะหากเกิดกรณีมีค่าปรับขึ้นมาจะได้ไม่คุ้มเสีย ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเนาะ

 

ร้านซูชิใกล้สถานีรถไฟ