ขอพรเรื่องความรักและมีลูกที่ศาลเจ้ากระต่าย

ขอพรเรื่องความรักและมีลูกที่ศาลเจ้ากระต่าย

ขอพรเรื่องความรักและมีลูกที่ศาลเจ้ากระต่าย

ชอบที่ประเทศญี่ปุ่น มีความน่ารักใส่ใจแม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในคนทุกกลุ่มของประเทศ  แม้แต่ศาลเจ้าเองก็ยังมีสารเจ้าน่ารักๆ อย่างเช่นศาลเจ้ากระต่ายสำหรับผู้ที่มีใจรักเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนี้ และดีต่อใจสำหรับผู้ที่มีความเชื่อว่าศาลเจ้ากระต่ายนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่จริง

ขอพรเรื่องความรักและมีลูกที่ศาลเจ้ากระต่าย

ศาลเจ้ากระต่ายแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโอคาซากิ จังหวัดเกียวโต  มีศาลเจ้าให้มาไหว้ขอพรหลายแห่ง รวมถึงศาลเจ้ากระต่ายด้วย การมาขอพรที่ศาลเจ้ากระต่ายแห่งนี้จะเจาะจงในเรื่องของการมาขอพรเรื่องความรักให้ความรักและครอบครัวราบรื่นมั่นคงสมหวังรวมไปถึงการมาขอพรเรื่องการมีบุตรสำหรับใครที่ต้องการมีบุตรหรือมีบุตรยาก

ศาลเจ้าแห่งนี้ก่อตั้งมาประมาณ 1,200 ปี กว่าแล้ว เดิมทีศาลเจ้าแห่งนี้มีความเชื่อกันว่าเป็นศาลเจ้าที่ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองพระจักรพรรดิของญี่ปุ่น เพราะในอดีตชาวญี่ปุ่นมักจะมีความรักและเคารพในองค์จักรพรรดิของตนเองอย่างมาก  เมื่อจะทำอะไรจึงมักจะนึกถึงองค์จักรพรรดิเป็นเบื้องต้น

จริงๆประวัติของศาลเจ้ากระต่ายนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่เด่นชัดมีแต่ประวัติโดยสังเขป ตามประวัติในยุคอดีตตั้งแต่เด็กดำบรรพ์เล่าต่อกันมาว่า ศาลเจ้ากระต่ายแห่งนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจาก มีกระต่ายตัวหนึ่งติดอยู่ที่เกาะกลางน้ำและต้องการที่จะไปขึ้นฝั่ง แต่มีจระเข้มาขวางแล้วว่ายวนเวียนเพื่อรอจะกินเจ้ากระต่ายน้อยนั้น จนมีเทพเจ้าได้เข้ามาช่วยนำกระต่ายข้ามไปยังเกาะได้อย่างปลอดภัย  ต่อมาเจ้ากระต่ายน้อยนี้ได้กลายเป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้า แล้วก็มีการก่อตั้งศาลนี้เกิดขึ้น   จึงใช้กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของการขอพร เพราะกระต่ายจะนำการขอพรเป็นสารไปทูลต่อเทพเจ้านั่นเอง

นอกจากนี้ศาลเจ้าก็ยังเป็นที่ตั้งของรูปพระเจ้า ซูซาโน่ โน มิกาโตะ ที่ช่วยเหลือเจ้าหญิงคุชินาดะ จากพญานาค 8 เศียร  และได้รักกันจึงสร้างครอบครัวและมีลูกด้วยกันหลายคน ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นที่ขอพรเรื่องความรักและลูกด้วยนั่นเอง ในบริเวณศาลเจ้าจะมีรูปปั้นของกระต่ายอยู่เต็มไปหมด ที่บ่อน้ำมนต์ชำระร่างกาย จะมีกระต่ายสีดำตั้งอยู่ สามารถอธิษฐานขอพรเรื่องการมีลูก แล้วทำการลูบท้องกระต่าย เพื่อให้การขอพรสัมฤทธิ์ผล

ส่วนหน้าศาลเจ้าจะมีกระต่ายอยู่ 2 ตัว คือตัวผู้อ้าปาก ตัวเมียปิดปาก ตรงนี้สำหรับขอพรเรื่องความรัก  และผู้ที่แต่งงานแล้วมาขอพรให้ครอบครัว

 

วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะ